ABT Bolagen är ett entreprenad och transportföretag med verksamhet i både Stockholm och Göteborgsregionen och är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen.
Förutom att man är en aktör som sätter miljömedvetenhet mycket högt så strävar man även hela tiden efter att även hitta nya, innovativa och fördelaktiga lösningar för sin verksamhet och för ABT Bolagen är det en drivkraft att hitta lösningar som gynnar helheten.
Med anledning av det så är det då mycket positivt att man valt att välja FlexyKey som lösning när det gäller passagesystem i deras verksamheter.
Med FlexyKey så får man en lösning som skapar en bättre arbetsmiljö för sin personal då man slipper moment som att kliva i och ur fordonen för att öppna grindar och dyl.
Med FlexyKey så kommer personal och åkare med rätt behörighet enkelt kunna öppna avsedda passagemiljöer med sin egen telefon samtidigt som man även kan nyttja sitt passerkort/ID06-kort om man önskar det.
Flex Access ser fram emot att hjälpa ABT Bolagen skapa optimala förutsättningar för sin personal vad gäller access och tillgänglighet.
”FlexyKey – Mer än ett låssystem”