Cookie- og privatlivspolitik

Politik for håndtering af personlige data og cookies.

Håndtering af personlige data og cookies

 

1. Generelt

Ved at gå ind på www.flexaccess.se ("hjemmesiden") accepterer du vilkårene i denne politik for håndtering af personoplysninger og cookies i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Ansvarlig for hjemmesiden er FlexAccess AB, med CVR-nummer 556958-6109. For kontakt og spørgsmål, send venligst en e-mail til support@flexaccess.se. For andre kontaktoplysninger se hjemmesiden, www.flexaccess.se.

 

2. småkager

www.flexaccess.se bruger cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på den besøgendes computer. En cookie kan enten være en sessionscookie eller en langtidscookie. En session cookie forsvinder, når browseren lukkes, mens en persistent cookie gemmes. Den gemmes, så den besøgende kan bruge www.flexaccess.se, som vi har tænkt os. Det kan f.eks. dreje sig om at gemme sprogvalg eller andre præferencer for at gøre det lettere for den besøgende ved næste besøg.

Vi bruger cookies til at gøre brugen af hjemmesiden lettere og til at kunne tilpasse brugen til brugeren. De oplysninger, der indsamles via cookies, indeholder dog ingen personlige oplysninger, men bruges til at bestemme de besøgendes brugsmønstre af vores webtjenester. Med hensyn til adfærd på www.flexaccess.se gemmes IP-adresser ikke i vores databaser. Som besøgende på hjemmesiden kan oplysningerne om dig derfor aldrig knyttes til din identitet.

www.flexaccess.se har også cookies til at beregne og rapportere brugertal og trafik. Vi bruger også såkaldte tredjepartscookies fra andre virksomheder til at udføre markedsundersøgelser og trafikmålinger.

Via din browser kan du både slette cookies og slå muligheden fra for, at vi kan gemme cookies på din computer. Hvis du vælger at gøre dette, kan flere funktioner på www.flexaccess.se dog holde op med at fungere korrekt.

 

3. Personlige data

De personoplysninger, vi behandler, er dem, du selv vælger at give os, f.eks. hvis du kontakter os via formularen på hjemmesiden eller sender os en e-mail. Vi bruger disse oplysninger til bedst muligt at håndtere og besvare din henvendelse.

Som registreret har du ret til at få oplysninger om de data, vi har gemt om dig, og til at få eventuelle unøjagtige data rettet eller anmode om sletning.

Den dataansvarlige er FlexAccess AB. For spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger eller en anmodning i henhold til ovenstående afsnit, kontakt venligst support@flexaccess.se.

 

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt materiale på hjemmesiden, herunder tekster, billeder, varemærker og design og grafiske profiler tilhører FlexAccess AB eller vores partnere. Enhver brug, ud over hvad der er nødvendigt for at bruge hjemmesiden, eller kopiering af dig som bruger kræver FlexAccess AB's skriftlige tilladelse.

Enhver brug i strid med disse betingelser kan resultere i juridiske sanktioner.

 

5. Ansvar

FlexAccess AB påtager sig intet ansvar for eller garanterer kvaliteten, funktionaliteten eller tilgængeligheden af hjemmesiden eller dens indhold. I de tilfælde, hvor vi henviser til tredjeparter, er vi heller ikke ansvarlige for materialet eller indholdet på tredjepartens hjemmeside.

 

6. Gældende lovgivning

I tilfælde af tvister, der udspringer af disse vilkår og betingelser, gælder svensk lov med undtagelse af dens lovvalgsregler, med Sundsvalls distriktsdomstol som første værneting.

 

Oplysninger om datalagring

 

Information til kunder

Som kunde hos FlexAccess AB (herefter "virksomheden") indsamles og behandles visse personoplysninger på forskellige måder. Nedenfor finder du information om behandlingen og dine rettigheder som registreret.

 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger er

 

FlexAccess AB

Organisationsnummer: 556958-6109

Adresse: Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall.

Telefon: 010-405 08 60

 

For yderligere information om virksomhedens håndtering af personlige data, kontakt venligst virksomheden på e-mailadressen: gdpr@flexaccess.se.

Hvis du er bekymret for, hvordan virksomheden håndterer dine personlige data, kan du kontakte den svenske databeskyttelsesmyndighed.

 

Formål med behandling og retsgrundlag

Som kunde hos virksomheden behandles dine data i det omfang, det er nødvendigt for at administrere kundeforholdet og for at gøre det muligt for virksomheden at opfylde sine forpligtelser over for dig. Derudover bruges oplysningerne til, at virksomheden kan tilbyde personlige tilbud til dig som kunde. Behandlingen er baseret på den kontrakt eller det kundeforhold, der opstår, f.eks. når kunden afgiver en ordre til virksomheden. Markedsføring sendes til dig som kunde baseret på enten udtrykkeligt samtykke eller en interesseafvejning foretaget af virksomheden.

Enhver behandling baseret på kundens samtykke kan til enhver tid og uden forklaring trækkes tilbage ved at sende en e-mail til: gdpr@flexaccess.se.

 

Overførsel af data

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet ved lov, til eventuelle partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, såsom IT-tjenester, på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser over for dig som kunde og til markedsføringsformål.

 

Overførsler til tredjelande

Virksomheden bestræber sig på ikke at overføre data til et land eller en virksomhed, der ligger uden for EU/EØS. Skulle behovet for en sådan overførsel imidlertid opstå, vil virksomheden træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for bedst muligt at beskytte vores kunders personlige data.

 

Opbevaring og sletning

Kundens personoplysninger opbevares, så længe kundeforholdet varer, og derefter i det tidsrum, der kræves eller er tilladt i henhold til den lovgivning og praksis, der gælder på det pågældende tidspunkt.

 

Dine rettigheder som registreret

Når virksomheden indsamler og behandler dine personlige data, har du visse rettigheder. Du har ret til at:

  • Anmod om et uddrag af de personlige data, der behandles af virksomheden, og den måde, de behandles på.
  • Anmode om korrektion af eventuelle unøjagtige data.
  • Anmodning om at blive slettet. Dette kan dog kun ske, hvis virksomheden ikke har ret til at opbevare dataene på et andet juridisk grundlag.
  • Anmod om, at behandlingen begrænses under visse omstændigheder, f.eks. mens et spørgsmål om datanøjagtighed undersøges.
  • Når GDPR træder i kraft, skal du bruge retten til dataportabilitet.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, bedes du kontakte virksomheden på følgende e-mailadresse: gdpr@flexaccess.se

 

Sikkerhed

Virksomheden træffer passende tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger for at forhindre og begrænse risici forbundet med videregivelse af personoplysninger såsom uautoriseret adgang, videregivelse, misbrug, ændring og ødelæggelse. Kun autoriseret personale, der er bundet af fortrolighed, har adgang til identificerbare personoplysninger.

 

Andet

Virksomhedens websteder kan indeholde forskellige blogs, fora, wikier og andre sociale medieapplikationer eller -tjenester, der giver dig mulighed for at dele indhold med andre brugere (under ét "sociale medieapplikationer"). Alle personlige data eller andre oplysninger, som du bidrager med til en applikation på sociale medier, kan læses, indsamles og bruges af andre brugere af den pågældende applikation på sociale medier, som vi har ringe eller ingen kontrol over. Derfor påtager vi os ikke noget ansvar for andre brugeres brug eller misbrug af oplysninger, du bidrager med til en social medieapplikation.