Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

Retningslinjer for håndtering av personopplysninger og informasjonskapsler.

Håndtering av personopplysninger og informasjonskapsler

 

1. Generelt

Ved å gå inn på www.flexaccess.se ("nettstedet") godtar du vilkårene i denne erklæringen for håndtering av personopplysninger og informasjonskapsler i forbindelse med din bruk av nettstedet. Ansvarlig for nettstedet er FlexAccess AB, med organisasjonsnummer 556958-6109. For kontakt og spørsmål, vennligst send en e-post til support@flexaccess.se. For øvrig kontaktinformasjon, se nettstedet www.flexaccess.se.

 

2. Informasjonskapsler

www.flexaccess.se bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på den besøkendes datamaskin. En informasjonskapsel kan enten være en øktinformasjonskapsel eller en varig informasjonskapsel. En øktinformasjonskapsel forsvinner når nettleseren lukkes, mens en varig informasjonskapsel lagres. Den lagres for at den besøkende skal kunne bruke www.flexaccess.se slik vi ønsker. Det kan for eksempel dreie seg om å lagre språkvalg eller andre preferanser for å gjøre det enklere for den besøkende ved neste besøk.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre bruken av nettstedet enklere og for å kunne tilpasse bruken til brukeren. Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, inneholder imidlertid ingen personopplysninger, men brukes til å kartlegge de besøkendes bruksmønster av våre nettjenester. Når det gjelder atferd på www.flexaccess.se, lagres ikke IP-adresser i våre databaser. Informasjonen om deg som besøker nettstedet kan derfor aldri knyttes til din identitet.

www.flexaccess.se har også informasjonskapsler for å beregne og rapportere brukertall og trafikk. Vi bruker også såkalte tredjeparts informasjonskapsler fra andre selskaper for å gjennomføre markedsundersøkelser og trafikkmålinger.

I nettleseren din kan du både slette informasjonskapsler og slå av muligheten for at vi lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din. Hvis du velger å gjøre dette, kan det imidlertid hende at flere funksjoner på www.flexaccess.se ikke lenger fungerer som de skal.

 

3. personopplysninger

De personopplysningene vi behandler, er de du selv velger å oppgi til oss, for eksempel hvis du kontakter oss via skjemaet på nettstedet eller sender oss en e-post. Vi bruker disse opplysningene til å håndtere og besvare henvendelsen din på best mulig måte.

Som registrert har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og til å få uriktige opplysninger korrigert eller be om at de slettes.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er FlexAccess AB. For spørsmål om behandling av personopplysninger eller en forespørsel i henhold til avsnittet ovenfor, vennligst kontakt support@flexaccess.se.

 

4. immaterielle rettigheter

Alt materiale på nettstedet, inkludert tekster, bilder, varemerker, design og grafiske profiler tilhører FlexAccess AB eller våre samarbeidspartnere. Enhver bruk utover det som er nødvendig for å bruke nettstedet, eller kopiering av deg som bruker, krever skriftlig tillatelse fra FlexAccess AB.

Enhver bruk i strid med disse vilkårene kan medføre rettslige sanksjoner.

 

5. Ansvar

FlexAccess AB tar ikke ansvar for eller garanterer kvaliteten, funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til nettstedet eller dets innhold. I tilfeller der vi henviser til tredjeparter, er vi heller ikke ansvarlige for materialet eller innholdet på tredjepartens nettsted.

 

6. Gjeldende rett

Ved eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, gjelder svensk rett med unntak av lovvalgsreglene, med Sundsvall tingsrätt som første verneting.

 

Informasjon om datalagring

 

Informasjon til kundene

Som kunde hos FlexAccess AB (heretter "selskapet") samles det inn og behandles visse personopplysninger på ulike måter. Nedenfor finner du informasjon om behandlingen og dine rettigheter som registrert.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er

 

FlexAccess AB

Organisationsnummer: 556958-6109

Adresse: Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall.

Telefon: 010-405 08 60

 

For ytterligere informasjon om selskapets behandling av personopplysninger, vennligst kontakt selskapet på e-postadressen: gdpr@flexaccess.se.

Hvis du er bekymret for hvordan selskapet håndterer personopplysningene dine, kan du kontakte Datainspektionen.

 

Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

Som kunde av selskapet behandles opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å administrere kundeforholdet og for at selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg. I tillegg brukes opplysningene for at selskapet skal kunne gi deg som kunde tilpassede tilbud. Behandlingen er basert på kontrakten eller kundeforholdet som oppstår, for eksempel når kunden legger inn en bestilling hos selskapet. Markedsføring sendes til deg som kunde basert på enten eksplisitt samtykke eller en interesseavveining utført av selskapet.

Enhver behandling basert på kundens samtykke kan når som helst og uten begrunnelse trekkes tilbake ved å sende en e-post til: gdpr@flexaccess.se.

 

Overføring av data

Opplysningene kan utleveres til myndigheter i samsvar med det som er lovpålagt, til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel IT-tjenester, på den måten og i den utstrekning det er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som kunde, og til markedsføringsformål.

 

Overføringer til tredjeland

Selskapet bestreber seg på ikke å overføre opplysninger til et land eller selskap utenfor EU/EØS. Hvis det likevel skulle oppstå behov for en slik overføring, vil selskapet treffe egnede tiltak for å beskytte kundenes personopplysninger på best mulig måte.

 

Lagring og sletting

Kundens personopplysninger lagres så lenge kundeforholdet varer og deretter så lenge det er nødvendig eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning og praksis.

 

Dine rettigheter som registrert

Når selskapet samler inn og behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Du har rett til å:

  • Be om et utdrag av personopplysningene som behandles av selskapet og hvordan de behandles.
  • Be om korrigering av eventuelle feilaktige opplysninger.
  • Be om å bli slettet. Dette kan imidlertid bare gjøres dersom selskapet ikke har rett til å oppbevare opplysningene på et annet rettslig grunnlag.
  • Be om at behandlingen begrenses under visse omstendigheter, f.eks. mens et spørsmål om opplysningenes nøyaktighet undersøkes.
  • Bruk retten til dataportabilitet når GDPR trer i kraft.

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte selskapet på e-postadressen gdpr@flexaccess.se.

 

Sikkerhet

Selskapet treffer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak for å forebygge og begrense risiko forbundet med utlevering av personopplysninger, som uautorisert tilgang, utlevering, misbruk, endring og ødeleggelse. Kun autorisert personell med taushetsplikt har tilgang til identifiserbare personopplysninger.

 

Annet

Selskapets nettsider kan inneholde ulike blogger, fora, wikier og andre sosiale medier eller tjenester som lar deg dele innhold med andre brukere (samlet kalt "sosiale medier"). Eventuelle personopplysninger eller annen informasjon som du bidrar med i en applikasjon for sosiale medier, kan leses, samles inn og brukes av andre brukere av den aktuelle applikasjonen for sosiale medier, som vi har liten eller ingen kontroll over. Vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for andre brukeres bruk eller misbruk av informasjon du bidrar med i en applikasjon på sosiale medier.