• Mobil och surfplatta

  Styr låset snabbt och enkelt från din mobil, surfplatta eller dator var du än befinner dig.

  Mobil och surfplatta
 • Enkel administrering

  Fullständig kontroll över alla dina enheter via web.

  Kalenderfunktioner gör det enkelt att distribuera telefonnycklar.

  Enkel administrering
garage1

Öppna garagedörrar

Gate1

Styr grindar

oppna-dorr

Kontrollera dörrar

ABT Bolagen väljer FlexyKey.

ABT Bolagen...images

ABT Bolagen är ett entreprenad och transportföretag med verksamhet i både Stockholm och Göteborgsregionen och är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen.

Förutom att man är en aktör som sätter miljömedvetenhet mycket högt så strävar man även hela tiden efter att även hitta nya, innovativa och fördelaktiga lösningar för sin verksamhet och för ABT Bolagen är det en drivkraft att hitta lösningar som gynnar helheten.
Med anledning av det så är det då mycket positivt att man valt att välja FlexyKey som lösning när det gäller passagesystem i deras verksamheter.

Med FlexyKey så får man en lösning som skapar en bättre arbetsmiljö för sin personal då man slipper moment som att kliva i och ur fordonen för att öppna grindar och dyl.
Med FlexyKey så kommer personal och åkare med rätt behörighet enkelt kunna öppna avsedda passagemiljöer med sin egen telefon samtidigt som man även kan nyttja sitt passerkort/ID06-kort om man önskar det.

Flex Access ser fram emot att hjälpa ABT Bolagen skapa optimala förutsättningar för sin personal vad gäller access och tillgänglighet.

”FlexyKey – Mer än ett låssystem”

Sundsvalls Kommuns fastighetsbolag ”SKIFU” väljer Flex Access och FlexyKey.

Skifu

Då SKIFU som står för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB bestämde sig för att byta och uppgradera sitt lås och passagesystem avseende bangården/tågstationen i Sundsvall så föll valet då på FlexyKey.

Anledningen är att man vill ha ett driftsäkert och användarvänligt lås och passagesystem som möjliggör att personer med rätt access kan öppna avsedda passagemiljöer, både med sin mobiltelefon men även med passerkort/taggar och/eller kod vilket ger en betydligt fördelaktigare arbetsmiljö för exempelvis förare av entreprenadfordon och liknande.

Att all administration enkelt sker från en krypterad webbplats samt att alla händelser och passager loggas är även en viktig faktor.

Att systemet även går att anpassas utifrån kundens behov och önskemål är även det en fördelaktig faktor.

En av dom största fördelarna är dock att kunden får ett onlineuppkopplat och realtidsövervakat system UTAN krav på internet på den aktuella platsen.

Kunden har sedan tidigare testat och utvärderat lösningen på annat objekt och att man nu väljer att fortsätta med detta visar på att systemet och plattformen erbjuder precis det man efterfrågar.

I och med detta så blir SKIFU då ännu en aktör som väljer denna lösning där befintliga kunder som NCC, SKANSKA, Trafikverket, Länsstyrelsen, Cramo, Ramudden, Linjegods, HSB m.fl redan finns.

 

”FlexyKey – mer än ett låssystem”.

Flex Access AB

Flex Access AB är ett företag som saluför produkten FlexyKey
(tidigare även benämnd EasyKey).
FlexyKey är ett telefonstyrt nyckelfritt låssystem för privata och publika miljöer som eliminerar behovet av fysiska nycklar. Systemet effiktiviserar distribution och administration av access till olika miljöer. FlexyKey möjliggör även styrning och kontroll av belysning, temperaturreglering och rapport av energiförbrukning.  Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information!
Flex Access AB is a company that vends the product FlexyKey
(previously also named EasyKey).
FlexyKey is a phone controlled key-less lock system for private and public environments that eliminates the need for metal keys or tags. The system makes distribution and administration of access to different environments more efficient. FlexyKey also enables control of lights, temperature and can also send energy consumption reports.
Please feel free to contact us for more information!