Jonny Arvola
VD/Försäljning
jonny@flexaccess.se
Steve Björk
Utvecklingsansvarig
steve@flexaccess.se
Andreas Björk
Teknik/support
support@flexaccess.se
Viktor Swenson
Teknik/support
support@flexaccess.se

Kontakta oss

Besök oss

Heffners Allé 56
856 33 Sundsvall

FlexAccess ägarstruktur

Fredrik Modin (tidigare NHL proffs)
Business & Competence g.m. Mikael Nordlund
Rune Tedfors Rubator AB
Jonas Almqvist Sealtrans AB
Kent Karlsson MultiDev AB
m.fl.