En kvinna låser upp och öppnar en dörr med sin mobil, via FlexyKey för dörrstyrning.

FlexyKey

FLEXIBEL DÖRRSTYRNING

FlexyKey är ett svensktillverkat mobilt lås-, passage- och styrsystem för både privata, publika och industriella miljöer som inte kräver internet eller något befintligt internt nätverk.

Vad ingår i FlexyKey?

Ikon

Öppna dörrar 
med mobilen

Slipp krångel med nycklar. Sköt all dörrstyrning med telefonen i stället. Med FlexyKey har du alla dina nycklar samlande i mobilen – så mycket smidigare, eller hur?

Ikon

Administrera allt online. Enkelt.

Styr all nyckelhantering i molnet. Administrera alla användare och mobila nycklar på distans med vårt smidiga onlinebaserade verktyg – en svenskutvecklad teknik med hög säkerhet.

Ikon

Fungerar med nästan alla system

Vår lösning stödjer befintliga lås. Vi integrerar lås från de största och vanligaste tillverkarna, vilket ger våra kunder friheten att välja låsystem som passar deras behov. Det gäller även annan utrustning.

Vilka använder FlexyKey?

Fastigheter, kontor, industrier, butiker … Oavsett vilken typ av lokaler du är verksam i kan du spara både tid och pengar på att att sköta din dörrstyrning med FlexyKey. Vi hjälper nämligen bolag precis som ditt. Bland våra 400 kunder finns bland annat:

 1. Industrier
 2. Skolor
 3. Hotell och vandrarhem
 4. Biltvättar
 5. Idrottsanläggningar/gym

 

 

 1. Kontorshotell och co-working spaces
 2. Obemannade butiker och lager
 3. Hamnar
 4. Solarier
 5. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

 

 

Så här funkar FlexyKey

Funktioner

Du administrerar FlexyKey och all dörrstyrning i vårt webbverktyg. I enheten finns en veckokalender där du kan spara automatiska öppnings- och låstider. Du kan också blockera möjligheten att öppna helt under specifika tider. När du installerar FlexyKey kan uppkopplingen ske via GSM/Wi-fi, nätverkskabel eller bara via GSM-nätet.

Men FlexyKey kan mer än bara dörrstyrning. Vill du övervaka och styra din lokal eller mäta el, vatten och värme är det inga problem! Du kan också ansluta närvaro-, brand- eller fuktdetektorer samt styra lampor och annan utrustning. FlexyKey fungerar tillsammans med nästan alla typer av ellås och trådlösa lås, som dörrbladsläsare, GEOcylindrar, samt trådlösa hänglås.

 

Säkerhet

Det går snabbt och enkelt att lägga till och avlägsna användare ur systemet, och att lägga till eller ta bort telefonnummer är smidigt för administrationen. Du kan styra accesstiden till specifika tider, dörrar och personer, något som underlättar för exempelvis städfirmor, hantverkare och tillfällig personal.

Bara behöriga användare kan styra enheten som administreras via det webbaserade verktyget FlexyWeb. Där är det lätt att programmera och administrera din FlexyKey-lösning. Med webbapplikationen får du tillgång till fler praktiska funktioner, som automatisk logg-administration och bokningskalender. Du hanterar appen med full insyn via en logg i realtid. Du vet alltid vem som har öppnat vilken dörr, vid vilken tid.

 

Skyddas med högsta säkerhet

Säkerheten måste komma först när man arbetar med dörrar och lås. Att vi har flygplatser och skolor som kunder bevisar vårt arbete med säkerheten. Detsamma kan sägas om vårt innovationspartnerskap med MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi sköter säkerheten, så du kan tänka på annat.

Vanliga frågor

Jag har nyss spänningssatt min FlexyKey för första gången och alla lysdioder i enheten uppträder som ”rinnande ljus”. Varför?

När lysdioderna blinkar på detta sätt, så innebär det att FlexyKey inte har fått sitt eget telefonnummer programmerat ännu. Så snart enheten har blivit registrerad och programmerad från web-applikationen upphör detta. När enheten är i ett normalläge så blinkar en grön lysdiod var 4:e sekund.

Min FlexyKey blinkar konstant med röd lysdiod. Varför?

Detta indikerar ett fel. Kontrollera att du har tagit bort PIN-kodskontroll på SIM-kortet. Det kan även innebära att enheten inte får kontakt med mobilnätet – kontrollera därför antenn och placering. Kontrollera mottagningen genom att lossa på locket på enheten med en liten mejsel, tryck sedan på knappen i botten. Om alla 4 dioder lyser så är det full mottagning.

Vilken spänningskälla kan jag ansluta till FlexyKey?

FlexyKey matningsspänning kan vara från 10 VDC upp till max 30 VDC. Spänningskällan skall vara av god kvalitet, filtrerad och stabiliserad för bästa resultat. Den bör minst kunna leverera 0,5 A. Strömförbrukning beror på inkopplad utrustning och placering. Ingen spänning skall anslutas till ingångarna, utan de är avsedda för potentialfria kontakter såsom brytare, reläer m.m. De 2 Utgångarna är växlande reläer – max belastning 24V AC/DC, 0,25 A. Vid inkoppling av kontaktor så är max tillslagseffekt 60 VA.

Jag har köpt ett exemplar av denna produkt. Vad är nästa steg?

Klicka här och sedan på ”Registrera” och fyll i dina uppgifter. Väl inloggad fyller du i grunduppgifter, tid som dörren skall öppnas samt dom telefonnummer som skall ha tillgång. Klicka på ”Spara” och sedan ”Skicka”. Klart!

Hur gör jag en fullständig återställning av FlexyKey?

För att helt återställa FlexyKey till fabriksinställningar: I spänningslöst läge, lossa på locket med en liten mejsel, tryck sedan på knappen på kretskortet, anslut spänning så att alla lysdioder blinkar. Håll knappen nertryckt i 5 sekunder. När bara den röda lysdiod blinkar, så kan du släppa knappen.

Webbsidan fastnar i ”vänteläge”, status-bilden roterar kontinuerligt.

Detta betyder att webbservern inte får svar från FlexyKey-enheten och det kan bero på flera olika saker:

 1. Kontrollera att det finns pengar på kortet om det är ett refillkort. Kontrollera att enheten är online (version 7 och uppåt), vänta i några minuter och se om den kommer online. Är enheten spänningssatt? Lyser dioderna som de ska?
 2. Kontrollera antennförhållanden.
 3. Om enheten är en äldre version (version 6 eller äldre), kontrollera följande: Kontrollera inställningen ”Max SMS per dag” under ”Inställningar” -> ”Grundinställningar”. Om gränsen överskrids slutar enheten att svara, detta beror på en säkerhetsspärr. Prova att ändra gränsen till ett högre värde, spara och skicka. Detta problem är vanligt på enheter med lägre version än 6.06 och där användaren försöker skicka många inställningar, exempelvis en hel lista med telefonnummer. Typiskt är då att det fungerar bra till en början, men att programmeringsprocessen stannar av efter ett antal SMS. Det aktiveras en timeout efter ungefär 25 minuter i webb2gränssnittet, men det går att klicka på ”Avbryt” och starta om sändningen. Applikationen håller reda på vilka paket som är kvitterade.

Vilka olika sätt finns det att låsa upp dörrar med FlexyKey-lås?

Du kan använda mobilapp, sms, kort eller RFID-tagg. Välj och kombinera hur du vill.

Tips från våra experter

Bild

Jonny Arvola
VD/försäljning

Vi på FlexAccess är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för digital tillgång och lås utan nycklar. FlexyKey fungerar lika bra i hemmet som på ett kontor eller på en fabrik och kombineras lätt med FlexyPay och FlexyBooking för allmänna lokaler.

jonny@flexaccess.se
010-4050860

Bild

Viktor Swenson
Teknik/support

Innan man vant sig vid tanken kan digitala lås kännas osäkra och opålitliga, men i själva verket är det tvärtom. Nu vet du alltid vem som låst upp var – och du kan porta vem du vill.

support@flexaccess.se

Bild

Andreas Björk
Teknik/support

Vi har gjort allt för att administrationen av dina Flexytjänster ska vara så enkel som möjligt! Du kommer inte ha problem med att överblicka, schemalägga och dela ut tillgång till dina olika lokaler.

support@flexaccess.se