En kvinna låser upp och öppnar en dörr med sin mobil, via FlexyKey för dörrstyrning.

FlexyKey

FLEXIBEL DÖRRSTYRNING

FlexyKey är ett svensktillverkat mobilt styrsystem för lås och passage för privata, publika och industriella miljöer.

Vad ingår i FlexyKey?

Ikon

Öppna dörrar 
med mobilen

Slipp krångel med nycklar. Hantera all dörrstyrning med telefonen. Med FlexyKey har du alla dina nycklar samlande i mobilen.

Ikon

Administrera allt online. Enkelt.

Styr all nyckelhantering i molnet. Administrera alla användare och mobila nycklar på distans med vårt smidiga onlinebaserade verktyg med hög säkerhet.

Ikon

Multifunktionell

Vår lösning stödjer befintliga lås. Vi integrerar lås från dom främsta tillverkarna, vilket ger våra kunder friheten att välja låssystem som passar deras behov.

Vilka använder FlexyKey?

Oavsett vilka lokaler ni är verksamma i, sparar ni både tid och pengar genom att hantera dörrstyrning med FlexyKey.

 1. Industri
 2. Skola
 3. Hotell och vandrarhem
 4. Biltvätt
 5. Idrottsanläggning/gym

 

 

 1. Kontorshotell och co-working space
 2. Obemannad butik och lager
 3. Hamn
 4. Solarium
 5. Hyresvärd och bostadsrättsförening

 

 

Så här funkar FlexyKey

Funktioner

Du administrerar FlexyKey och alla aspekter av dörrstyrning genom vårt webbverktyg. I FlexyKey finns en veckokalender där du kan schemalägga automatiska öppnings- och låstider samt blockera åtkomst under specifika tidsintervall. När du installerar FlexyKey är det möjligt att ansluta via antingen 4G eller Wi-Fi.

FlexyKey erbjuder en bredare funktionalitet än bara dörrstyrning. Du kan även övervaka, styra din lokal och mäta förbrukning av el, vatten och värme. Dessutom kan du integrera närvaro-, brand- och fuktdetektorer samt styra belysning och andra apparater. FlexyKey är kompatibelt med nästan alla typer av elektroniska och trådlösa lås, inklusive dörrbladsläsare, GEO-cylindrar och trådlösa hänglås.

 

Säkerhet

Att lägga till och ta bort användare från systemet är en snabb och enkel process, och administrationen kan smidigt hantera tillägg eller borttagningar av telefonnummer. Möjligheten att styra åtkomsttiden till specifika tidpunkter, dörrar och personer är till stor hjälp för olika yrkesgrupper som städfirmor, hantverkare och tillfällig personal.

Endast behöriga användare kan styra enheten som administreras genom vår webbaserade plattform, FlexyWeb. Genom FlexyWeb är det enkelt att programmera och administrera din FlexyKey-lösning. Med webbaserade applikationen får du tillgång till ytterligare praktiska funktioner såsom automatisk loggadministration och bokningskalender. Du har full insyn och kontroll genom en realtidslogg, vilket innebär att du alltid har överblick över vem som har öppnat vilken dörr och när det skedde.

 

Skyddas med högsta säkerhet

När man hanterar dörrar och lås är det av yttersta vikt att prioritera säkerheten. Vår kundbas, som inkluderar flygplatser och skolor, är ett bevis på vårt dedikerade arbete för att säkerställa tryggheten. Likaså illustrerar vårt innovationspartnerskap med MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi tar hand om säkerheten så att du kan fokusera på annat.

Vanliga frågor

Jag har nyss spänningssatt min FlexyKey för första gången och alla lysdioder i enheten uppträder som ”rinnande ljus”. Varför?

När lysdioderna blinkar på detta sätt, så innebär det att FlexyKey inte har fått sitt eget telefonnummer programmerat ännu. Så snart enheten har blivit registrerad och programmerad från web-applikationen upphör detta. När enheten är i ett normalläge så blinkar en grön lysdiod var 4:e sekund.

Min FlexyKey blinkar konstant med röd lysdiod. Varför?

Detta indikerar ett fel. Kontrollera att du har tagit bort PIN-kodskontroll på SIM-kortet. Det kan även innebära att enheten inte får kontakt med mobilnätet – kontrollera därför antenn och placering. Kontrollera mottagningen genom att lossa på locket på enheten med en liten mejsel, tryck sedan på knappen i botten. Om alla 4 dioder lyser så är det full mottagning.

Vilken spänningskälla kan jag ansluta till FlexyKey?

FlexyKey matningsspänning kan vara från 10 VDC upp till max 30 VDC. Spänningskällan skall vara av god kvalitet, filtrerad och stabiliserad för bästa resultat. Den bör minst kunna leverera 0,5 A. Strömförbrukning beror på inkopplad utrustning och placering. Ingen spänning skall anslutas till ingångarna, utan de är avsedda för potentialfria kontakter såsom brytare, reläer m.m. De 2 Utgångarna är växlande reläer – max belastning 24V AC/DC, 0,25 A. Vid inkoppling av kontaktor så är max tillslagseffekt 60 VA.

Jag har köpt ett exemplar av denna produkt. Vad är nästa steg?

Klicka här och sedan på ”Registrera” och fyll i dina uppgifter. Väl inloggad fyller du i grunduppgifter, tid som dörren skall öppnas samt dom telefonnummer som skall ha tillgång. Klicka på ”Spara” och sedan ”Skicka”. Klart!

Hur gör jag en fullständig återställning av FlexyKey?

För att helt återställa FlexyKey till fabriksinställningar: I spänningslöst läge, lossa på locket med en liten mejsel, tryck sedan på knappen på kretskortet, anslut spänning så att alla lysdioder blinkar. Håll knappen nertryckt i 5 sekunder. När bara den röda lysdiod blinkar, så kan du släppa knappen.

Webbsidan fastnar i ”vänteläge”, status-bilden roterar kontinuerligt.

Detta betyder att webbservern inte får svar från FlexyKey-enheten och det kan bero på flera olika saker:

 1. Kontrollera att det finns pengar på kortet om det är ett refillkort. Kontrollera att enheten är online (version 7 och uppåt), vänta i några minuter och se om den kommer online. Är enheten spänningssatt? Lyser dioderna som de ska?
 2. Kontrollera antennförhållanden.
 3. Om enheten är en äldre version (version 6 eller äldre), kontrollera följande: Kontrollera inställningen ”Max SMS per dag” under ”Inställningar” -> ”Grundinställningar”. Om gränsen överskrids slutar enheten att svara, detta beror på en säkerhetsspärr. Prova att ändra gränsen till ett högre värde, spara och skicka. Detta problem är vanligt på enheter med lägre version än 6.06 och där användaren försöker skicka många inställningar, exempelvis en hel lista med telefonnummer. Typiskt är då att det fungerar bra till en början, men att programmeringsprocessen stannar av efter ett antal SMS. Det aktiveras en timeout efter ungefär 25 minuter i webb2gränssnittet, men det går att klicka på ”Avbryt” och starta om sändningen. Applikationen håller reda på vilka paket som är kvitterade.

Vilka olika sätt finns det att låsa upp dörrar med FlexyKey-lås?

Du kan använda mobilapp, sms, kort eller RFID-tagg. Välj och kombinera hur du vill.

Tips från våra experter

Bild

Jonny Arvola
VD/försäljning

Vi på FlexAccess är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för digital tillgång och lås utan nycklar. FlexyKey fungerar lika bra i hemmet som på ett kontor eller på en fabrik och kombineras lätt med FlexyPay och FlexyBooking för allmänna lokaler.

jonny@flexaccess.se
010-4050860

Bild

Viktor Swenson
Teknik/support

Innan man vant sig vid tanken kan digitala lås kännas osäkra och opålitliga, men i själva verket är det tvärtom. Nu vet du alltid vem som låst upp var – och du kan porta vem du vill.

support@flexaccess.se

Bild

Andreas Björk
Teknik/support

Vi har gjort allt för att administrationen av dina Flexytjänster ska vara så enkel som möjligt! Du kommer inte ha problem med att överblicka, schemalägga och dela ut tillgång till dina olika lokaler.

support@flexaccess.se