Appen finns i Applestore för IOS och för Andriod är det en s.k. web-app vilket innebär att den fungerar i de flesta smart-phones och läsplattor.

Öppna webbläsaren i din smart-phone eller läsplatta och fyll i adressen http://www.flexykey.se/app.
Logga in med ditt användarnamn och lösenord, därefter kan du spara till hemskärmen eller ”skrivbordet” så når du den snabbt och enkelt nästa gång.

Om det är första gången ni använder web-administrationen rekommenderar vi att ni läser ”Lathund för FlexyWeb”. Vid supportfrågor, läs först bifogad manual och tekniska dokument samt FAQ texten nedan. Använd i första hand email support@flexaccess.se för att kontakta oss.

Svar på tekniska frågor och support via telefon är endast tillgänglig helgfria vardagar mellan 08.00 – 16.00, lunchstängt 12.00 till 13.00. Telefonnummer, support: 0770-220 219

Vanliga frågor

Jag har köpt ett exemplar av denna utmärkta produkt. Vad är nästa steg?

Vad trevligt! Klicka på adressen till web-applikationen ovan. Klicka sedan på ”Registrera” och fyll i uppgifter. Väl inloggad fyller du i grunduppgifter, tid som dörren skall öppnas samt telefonnummer som skall ha tillgång. Klicka på Spara -> Skicka. Klart!
Jag har nyss spänningssatt min FlexyKey för första gången och alla lysdioder i enheten uppträder som ”rinnande ljus”, varför?

När lysdioderna blinkar på detta sätt innebär det att FlexyKey inte har fått sitt eget telefonnummer programmerat ännu. Så snart enheten har blivit registrerad och programmerad från web-applikationen upphör detta. När enheten är i ett normalläge så blinkar grön lysdiod ca var 4:e sekund.
Min FlexyKey blinkar konstant med röd lysdiod, varför?

Detta indikerar ett fel. Kontrollera att du har tagit bort PIN-kods kontroll på SIM kortet. Det kan också innebära att enheten inte får kontakt med mobilnätet, kontrollera antenn och placering. Kontrollera mottagningen genom att lossa på locket på enheten med en liten mejsel, tryck sedan på knappen i botten. Om alla 4 dioder lyser är det full mottagning.
Vilken typ av SIM-kort kan användas?

SIM kortet kan vara ett vanligt abonnemang eller ett refillkort, det viktiga är att nummerpresentation finns och är aktiverat. Dessutom måste det gå att skicka och ta emot SMS. PIN-koden på SIM-kortet måste avaktiveras. Kontrollera att det finns pengar på SIM-kortet.
Hur gör jag en fullständig återställning av FlexyKey?

För att helt återställa FlexyKey till fabriksinställningar: I spänningslöst läge, Lossa på locket med en liten mejsel, tryck sedan på knappen på kretskortet, anslut spänning varvid alla lysdioder blinkar och håll knappen nertryckt i ca 5 sek. När endast röd lysdiod blinkar kan man släppa knappen.
Vilken spänningskälla kan jag ansluta till FlexyKey?

FlexyKey matningsspänning kan vara från 10 VDC upp till max 30 VDC. Spänningskällan skall vara av god kvalitet, filtrerad och stabiliserad för bästa resultat. Den bör minst kunna leverera 0,5 A, strömförbrukning beror på inkopplad utrustning och placering. Ingen spänning skall anslutas till ingångarna, de är avsedda för potentialfria kontakter såsom brytare, reläer m.m. De 2 Utgångarna är växlande reläer , Max belastning 24V AC/DC, 0,25 A. Vid inkoppling av kontaktor, max tillslagseffekt 60 VA.
Webbsidan fastnar i ”vänteläge”, status-bilden roterar kontinuerligt

Detta betyder att web servern inte får svar från FlexyKey-enheten, detta kan bero på bl.a.
Kontrollera att det finns pengar på kortet om det är refill. Kontrollera om enheten är online (ver. 7 och uppåt) vänta några minuter och se om den kommer online.
Är enheten spänningssatt? Lyser dioderna som de ska
Kontrollera antennförhållanden.
Om enheten är en äldre version (ver. 6 och äldre) kontrollera följande:
kontrollera inställningen ”Max SMS per dag” under ”Inställningar” -> ”Grundinställningar”. Om denna gräns överskrids slutar enheten att svara, detta är en säkerhetsspärr. Prova att ändra denna till ett högre värde (t.ex. 60), spara och skicka. Detta problem är vanligt förekommande på enheter med lägre version än 6.06 och där användaren försöker skicka många inställningar, t.ex. en hel lista med telefonnummer. Typiskt är då att det fungerar bra till en början men efter ett antal SMS så stannar programmeringsprocessen av. Det finns en Timeout efter ca 25 minuter i Web-gränssnittet men det går att klicka på ”Avbryt” och starta om sändningen. Applikationen håller reda på vilka paket som är kvitterade.