FlexyKey är ett svensktillverkat, mobilt lås, passage- och styrsystem för både privata, publika och industriella miljöer som inte kräver internet eller något befintligt internt nätverk.
FlexyKey gör det möjligt att öppna och styra alla typer av passagemiljöer såsom, dörrar, bommar och grindar m.m.

Funktioner

FlexyKey administreras i vårt webbverktyg. I enheten finns en veckokalender där automatiska öppnings- och låstider finns sparade. Det finns också möjlighet att blockera möjligheten till öppning under specifika tider. Vid installation av FlexyKey kan uppkoppling ske via GSM/Wi-fi, nätverkskabel eller bara GSM-nätet.

Vill du också övervaka och styra ditt objekt? Inga problem, du kan också ansluta närvaro-, brand- och/eller fuktdetektorer och styra lampor eller annan utrustning. Vill du ha full koll på kan du dessutom mäta el, vatten eller värme. FlexyKey fungerar tillsammans med nästan alla typer av ellås samt trådlösa lås såsom dörrbladsläsare, GEOcylindrar samt trådlösa hänglås.

Säkerhet

Det går snabbt och enkelt att lägga till och avlägsna användare ur systemet. Att lägga till eller ta bort telefonnummer är enkelt och smidigt för administrationen. Accesstiden går att styra till specifika tider, dörrar och personer, vilket underlättar för tex. städfirmor, hantverkare och övrig personal.

Endast behöriga användare kan styra enheten som administreras via Flexyweb. Det webb-baserade administrationsverktyget gör det lätt att programmera och administrera din FlexyKey. Med webb-applikationen får man möjlighet till fler praktiska funktioner såsom automatisk loggadministration och bokningskalender. Ni hanterar och har full insyn via logg i realtid över när och vem som har öppnat i vårt administrationssystem.


Bilden visar en Geo-cylinder (trådlösa lås)

Bilden visar en modell av RFID läsare med kodlås
Vår FlexyKeyplattform går utmärkt att kombinera med Flexybooking, FlexySun och FlexyPay.