FlexySun är det system där du tar lägst risk — och med lägst månadskostnad! 18-årskontroll vid dörren eller vid betalning. Fjärr- och tidsstyrning av entredörrar, solarier, soltider och priser.

Finansinspektionen har beviljat Flexaccess AB tillstånd som Registrerad betaltjänstleverantör.

För alla solstudios

Uppkoppling både via internet och mobilnätet. Om inte det ena finns eller fungerar så väljer systemet automatisk det andra.

Support ingår hela tiden då du använder FlexySun utan någon extra kostnad.

Beställningsunderlag:
Beställningsunderlag Flexysun
FlexySun Beställningsunderlag bilaga - för kunder med mer än 1 solotek

Installationsanvisning:
Installationsdokument inkoppling

Ladda ner affischen här: Infoskylt FlexySun.pdf

Angående lagkravet på 18-års gräns och hur FlexySun uppfyller detta:
PM-FlexAccess-norrlandsadvokaterna.se_20181207_140223
PM-FlexAccess-norrlandsadvokaterna.se_20181207_140223_Bilaga1

Viktig information angående ny app uppdatering 2020-01-08
Viktig information om FlexySun uppdatering 2020-01-08

Ekonomi

FlexySun är det system där du har en låg insats — och med låg månadskostnad!

Betalning med Swish, bankkort eller med mynt/pollett. Bankkortsbetalningar sker via Stripe, världens största aktör för betallösningar.
Kortbetalningar utförs med tekniken 3d-secure för att möta de nya eu-direktiven, höja säkerheten och öka din trygghet.

Enkelt att komma igång, FlexAccess hanterar operatörer och inlösenavtal. Utbetalning sker var 7:e dag, så ni slipper att vänta på era pengar. Transaktionsavgiften är låg (Bankernas normala avgifter tillkommer vid betalning med bankkort och Swish).

Det är även möjligt att enkelt göra utskick (s.k. push-meddelanden) direkt till dina kunders telefoner - om erbjudanden, nya rör m.m.

Ytterligare fördelar

18-årskontroll vid dörren eller vid betalning. Ni får en användarvänlig kunddatabas där ni får information om antal solningar per solarium, antal betalningar, solfrekvens och mycket mer.

Systemet tillåter fjärrstyrning tidsstyrning av entredörrar, solarier, soltider, priser. Som kund access till solstudion och solarierna även om en kund inte har Mobilt bank-ID. Administrationsverktyg och logg i realtid som möjliggör spårning av användare t.ex. vid skadegörelse. Även hantering av att lägga till och avstängning av användare.

FlexySun i kombination med FlexyKey erbjuder även möjligheter till fjärrstyrning av belysning, larm vid inbrott, glaskross, vattenskada m.m.