BRF Skutan i Sundsvall

Exteriörbild från FlexAccess kund BRF Skutan i Sundsvall. Några trevåningshus i rött tegel. Grönt och fint runtom.

Bostadsrättsföreningen Skutan i Sundsvall har sedan 2015 digitala låssystem från FlexAccess. Med många bostäder och dessutom flera andra typer av lokaler har de stor nytta av digitala bokningar och nyckelfria lås.

Föreningen har 132 lägenheter fördelade på sju hus. Dörrarna i de fjorton entréerna, det stora garaget och sopsorteringen är alla utrustade med digitala lås utrustade med FlexyKey från FlexAccess, och de boende öppnar enkelt alla dörrar utan nycklar – det räcker med en tagg (nyckelbricka) eller kod. Detsamma gäller i föreningens fem tvättstugor, som man inte bara låser upp utan också med hjälp av FlexyBooking bokar digitalt, antingen vid den touchskärm som finns vid varje tvättstuga, eller i lugn och ro hemifrån via webben eller en app.

Alla boende har en tagg, och den kan laddas med de rätta behörigheterna: Ytterdörr och soprum för alla, garage för den som har plats där och tvättstugan när man har bokat den.

 

Vad var det de var ute efter, vilket problem ville de lösa?

”Det började med att vi skulle ha ett digitalt bokningssystem till tvättstugorna” berättar Jan Olov Lundström som sitter i föreningens styrelse. ”Men när vi började sätta oss in i det hela såg vi möjligheten med ytterdörrarna. Efter ett tag tillkom garageportarna, och nu senast dörrarna till sopsorteringen. Och med FlexyKeys kommande uppdatering kommer det att bli ännu säkrare.”

 

Hur gick planering och installation?

Jan Olov Lundström berättar att föreningen hittade FlexAccess själva när de såg sig om efter någon som kunde förse föreningen med bokningssystemet till tvättstugorna. ”Det var prisvärt och uppfyllde våra behov.” Installationen var väldigt enkel: FlexAccess anlitade en låssmed som kom och gjorde den fysiska installationen, och sedan kom de själva för att programmera, konfigurera och sätta igång systemet. För föreningen var det väldigt enkelt då de bara hade en beställning att hantera – FlexAccess hanterade hela processen.

Nöjda med FlexAccess service

Systemet hade kanske lite barnsjukdomar men har i princip fungerat bra. Det har hänt att någon touchskärm trasslat, men då kom FlexAccess och bytte ut den. Hos de flesta kunder är det också FlexAccess som lägger in och uppdaterar behörigheter i systemet, men hos Brf Skutan är det Jan Olov själv som gör det. ”Jag tyckte det var bättre att jag gör det, jag som sitter här.”

Trevåningshus i rött tegel, tillhörande BRF Skutan som köpt in en lösning för mobil access från FlexAccess.

Vad tycker de boende? Vad har varit de stora vinsterna?

Det är förstås lite ovant i början med nyckelfria lås, men de som bor i Brf Skutan vande sig snabbt vid att använda taggarna. Och taggen i sig gör några små moment i vardagen lite enklare: Att bara blippa den går lite snabbare än att låsa upp med nyckel, och att kunna använda samma tagg till alla olika lås gör nyckelknippan lättare.

Det har blivit enklare att komma in och ut, och framför allt att boka tider, så alla är nöjda.

Säkert och flexibelt

Men också säkerheten har förbättrats. Nu behövs inga nycklar till entrédörrarna som kan kopieras, stjälas eller tappas bort. Och taggar som försvinner kan enkelt tas bort från systemet och då bli av med sina behörigheter – förutsatt att den som förlorat den berättar om det för föreningen.

Men man måste inte ha taggen för att komma in, berättar Jan Olov: ”Vi har alltid möjlighet att ringa till tvättstuge- och ytterdörrarna.” I FlexyCombination kan administratören enkelt lägga till telefonnummer som med ett samtal eller sms rakt in i systemet kan låsa upp dörrar, och man väljer enkelt exakt vilka dörrar och under vilka tider. ”Att ringa till ytterdörren kan vara en nödlösning om man inte har sin tagg tillhands eller behöver öppna åt gäster.”

Och den flexibiliteten blir ännu tydligare när det finns många olika sorters lokaler och typer av boende eller besökare. Ett tag hyrde föreningen ut en lokal till en massör, som då kunde ge sina besökare en kod – som naturligtvis bara gick till just den dörren, och som bara fungerade dagtid. Föreningen har också några gånger delat ut tillfälliga koder när de haft hantverkare som utfört arbeten i husen.

 

Framtiden

Brf Skutan har alltså haft stor nytta av sina olika lösningar från FlexAccess. Men det finns faktiskt ännu fler användningsområden, för som Jan Olov säger: ”Vi känner att det bara är att bygga vidare.” Föreningen har en bastu som de boende snart kommer att kunna boka på samma sätt som de bokar tvättstugorna i stället för att skriva upp sig på ett papper. Men också de som bor i tre närliggande bostadsrättsföreningar får samtidigt tillgång till den på samma sätt. Då får respektive förening betala en mindre avgift till Skutan, och tack vare FlexyBookings loggar är det smidigt att hålla koll och fakturera rätt.

 

Vill du veta mer?

Om du tror att din förening eller ditt företag skulle ha nytta av den säkerhet och enkelhet digitala lås-, boknings- och betalsystem innebär berättar vi gärna mer. Kontakta oss och berätta lite om din verksamhet eller dina lokaler så hittar vi det perfekta systemet för dig.