Customer case

We are proud that our solutions are used for different things in many different places. Read about some of our satisfied customers and how we worked with them.

Lilium Properties

Read more
Exteriörbild från FlexAccess kund BRF Skutan i Sundsvall. Några trevåningshus i rött tegel. Grönt och fint runtom.

BRF Skutan

Read more
En av FlexAccess kunder Prolympias skolor. En stor grön byggnad. Några elever utanför entrén.

Prolympia

Read more
FlexAccess kund Ramuddens logotyp i stora bokstäver på utsidan av en industribyggnad.

Ramudden

Read more